Для більш зручного користування фільтрами пропонуємо ознайомитися з інформацією щодо значень абревіатур назв факультетів і навчально-наукових інститутів

ВПІ – Навчально-науковий видавничо-полiграфiчний інститут
ІАТ – Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій
ІАТЕ – Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
ІЕЕ – Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту
ІМЗ – Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона
ІПСА – Навчально-науковий інститут прикладного системного аналiзу
ІТС – Навчально-науковий інститут телекомунiкацiйних систем
ММІ – Навчально-науковий механiко-машинобудiвний iнститут
ФТІ – Навчально-науковий фiзико-технiчний iнститут

ІХФ – Інженерно-хiмiчний факультет
ПБФ – Приладобудiвний факультет
РТФ – Радiотехнiчний факультет
ФБМІ – Факультет біомедичної інженерії
ФБТ – Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки
ФЕА – Факультет електроенерготехнiки та автоматики
ФЕЛ – Факультет електронiки
ФІОТ – Факультет iнформатики та обчислювальної технiки
ФЛ – Факультет лiнгвiстики
ФММ – Факультет менеджменту та маркетингу
ФМФ – Фiзико-математичний факультет
ФПМ –
Факультет прикладної математики
ФСП
– Факультет соціології і права
ХТФ – Хiмiко-технологiчний факультет

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація [ВПІ]
035 Філологія [ФЛ]
051 Економіка [ФММ]
053 Психологія [ФСП]
054 Соціологія [ФСП]
061 Журналістика [ВПІ]
073 Менеджмент [ФММ]
075 Маркетинг [ФММ]
081 Право [ФСП]
101 Екологія [ІХФ]
104 Фізика та астрономія [ФМФ]
105 Прикладна фізика та наноматеріали [ФТІ]
111 Математика [ФМФ]
113 Прикладна математика [ФПМ]
113 Прикладна математика [ФТІ]
121 Інженерія програмного забезпечення [ІАТЕ]
121 Інженерія програмного забезпечення [ФІОТ]
121 Інженерія програмного забезпечення [ФПМ]
122 Комп’ютерні науки [ІАТЕ]
122 Комп’ютерні науки [ІПСА]
122 Комп’ютерні науки [ФБМІ]
123 Комп’ютерна інженерія [ФІОТ]
123 Комп’ютерна інженерія [ФПМ]
124 Системний аналіз [ІПСА]
125 Кібербезпека та захист інформації [ФТІ]
126 Інформаційні системи та технології [ФІОТ]
131 Прикладна механіка [ІМЗ]
131 Прикладна механіка [ІХФ]
131 Прикладна механіка [ММІ]
132 Матеріалознавство [ІМЗ]
133 Галузеве машинобудування [ВПІ]
133 Галузеве машинобудування [ІХФ]
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка [ІАТ]
136 Металургія [ІМЗ]
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка [ІЕЕ]
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка [ФЕА]
142 Енергетичне машинобудування [ІАТЕ]
143 Атомна енергетика [ІАТЕ]
144 Теплоенергетика [ІАТЕ]
161 Хімічні технології та інженерія [ІХФ]
161 Хімічні технології та інженерія [ХТФ]
162 Біотехнології та біоінженерія [ФБТ]
163 Біомедична інженерія [ФБМІ]
171 Електроніка [ФЕЛ]
172 Електронні комунікації та радіотехніка [ІТС]
172 Електронні комунікації та радіотехніка [РТФ]
172 Електронні комунікації та радіотехніка [ФЕЛ]
173 Авіоніка [ІАТ]
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка [ІАТЕ]
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка [ІХФ]
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка [ПБФ]
175 Інформаційно-вимірювальні технології [ПБФ]
176 Мікро- та наносистемна техніка [ФЕЛ]
184 Гірництво [ІЕЕ]
186 Видавництво та поліграфія [ВПІ]
227 Терапія та реабілітація [ФБМІ]
231 Соціальна робота [ФСП]
281 Публічне управління та адміністрування [ФСП]
Назад
Telegram
Messenger
Соціальні мережі