Для більш зручного користування фільтрами пропонуємо ознайомитися з інформацією щодо значень шифрів спеціальностей

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
051 Економіка
053 Психологія
054 Соціологія
061 Журналістика
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
073 Менеджмент
075 Маркетинг
081 Право
101 Екологія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
111 Математика
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
124 Системний аналіз
125 Кібербезпека та захист інформації
126 Інформаційні системи та технології
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
136 Металургія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142 Енергетичне машинобудування
143 Атомна енергетика
144 Теплоенергетика
161 Хімічні технології та інженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
163 Біомедична інженерія
171 Електроніка
172 Електронні комунікації та радіотехніка
173 Авіоніка
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
175 Інформаційно-вимірювальні технології
176 Мікро– та наносистемна техніка
183 Технології захисту навколишнього середовища
184 Гірництво
186 Видавництво та поліграфія
227 Терапія та реабілітація
231 Соціальна робота
281 Публічне управління та адміністрування

ВПІ / Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут [023, 061, 133, 186]
ІАТ / Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій [134, 173]
ІАТЕ / Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики [121, 122, 142, 143, 144, 174]
ІЕЕ / Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту [141, 183, 184]
ІМЗ / Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона [131, 132, 136]
ІПСА / Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу [122, 124]
ІТС / Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем [172]
ІХФ / Інженерно-хімічний факультет [101, 131, 133, 161, 174]
ММІ / Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут [131]
ПБФ / Приладобудівний факультет [174, 175]
РТФ / Радіотехнічний факультет [172]
ФБМІ / Факультет біомедичної інженерії [122, 163, 227]
ФБТ / Факультет біотехнології і біотехніки [162]
ФЕА / Факультет електроенерготехніки та автоматики [141]
ФЕЛ / Факультет електроніки [171, 172, 176]
ФІОТ / Факультет інформатики та обчислювальної техніки [121, 123, 126]
ФЛ / Факультет лінгвістики [035]
ФММ / Факультет менеджменту та маркетингу [051, 073, 075]
ФМФ / Фізико-математичний факультет [104, 111]
ФПМ / Факультет прикладної математики [113, 121, 123]
ФСП / Факультет соціології і права [053, 054, 081, 231, 281]
ФТІ / Навчально-науковий фізико-технічний інститут [105, 113, 125]
ХТФ / Хіміко-технологічний факультет [161]
Назад
Telegram
Messenger
Соціальні мережі